AANSPRAKELIJKHEID

Is er een gebrekkig product aan u geleverd? Heeft iemand schade veroorzaakt aan uw bezittingen? Heeft u schade geleden als gevolg van onrechtmatig handelen door een derde? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade?

Ons kantoor adviseert en procedeert op enkele specifieke terreinen van het aansprakelijkheidsrecht, zoals  aansprakelijkheid als gevolg van gebrekkige zaken van uiteenlopende aard. Binnen deze praktijk ligt onze focus op onroerende zaken en luxe jachten. Binnen dit rechtsgebied treft de men geregeld een verzekeraar tegenover zich. Ook komt het voor dat ons kantoor in opdracht van een verzekeraar een zaak behandelt. Daarnaast heeft ons kantoor ruime ervaring in zaken waarin de aansprakelijkheid van banken centraal staat op grond van de bancaire zorgplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties zoals een plotselinge opzegging van het bankkrediet, een verkeerde advisering rondom bankproducten zoals renteswaps, of de onzorgvuldige uitwinning van een borgtocht.

Over Ons

Over Langerak Advocaten

Ons kantoor is sterk op het gebied van het civiele recht, met de focus op de procespraktijk. Onze cliënten zijn veelal ondernemers in uiteenlopende branches zoals vastgoed en bouw, luxe jachten en nautische industrie, confectie, telecom en logistiek.

We schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar uiteraard staan wij onze cliënten met dezelfde toewijding bij in kleine zaken. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Over Ons

Neem Contact Op

Contact opnemen met Langerak Advocaten?