ARBEIDSRECHT ADVOCATEN

Wij staan in arbeidsrechtelijke geschillen zowel werkgevers als werknemers bij met deskundig advies en begeleiding. Wilt u juridische bijstand, vult u dan het contactformulier in.

Onze aanpak kenmerkt zich door snelle en efficiënte oplossingen waarbij de belangen van u als cliënt steeds centraal staan. Wij houden ons onder andere bezig met arbeidsconflicten en ontslagzaken en alles wat daarbij komt kijken. Ook begeleiden we zowel werkgevers als (groepen) werknemers bij reorganisaties. Daarnaast adviseren we u hoe u het beste kunt inspelen op ontwikkelingen in het steeds veranderende arbeidsrecht. Als het nodig is, voeren wij voor u een gerechtelijke procedure over uw arbeidsconflict.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB):

Wat is er veranderd per 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Werkgevers gaan vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB):

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie

De werkgever betaalt een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt de werkgever een hoge WW-premie. De werkgever moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden

De werkgever moet oproepkrachten die hij/zij langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk

Als payrollwerkgever moet de werkgever zorgen dat zijn/haar payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar de payrollwerknemer werkt.

Transitievergoeding: vanaf de eerste werkdag

De werkgever moet bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. De werknemer heeft recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de eerste werkdag. De berekening van de transitievergoeding is voor iedereen gelijk en niet meer afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Tenzij er in de cao andere regels staan. Voor de arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2020 geldt de (nieuwe) ketenbepaling van drie jaar. Ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2020.

Cumulatiegrond: extra ontslaggrond in de wet

Er is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Voortaan is ontslag ook mogelijk wanneer omstandigheden uit de verschillende ontslaggronden die via de kantonrechter lopen samen en redelijke grond voor ontslag opleveren. Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Over Ons

Over Langerak Advocaten

Ons kantoor is sterk op het gebied van het civiele recht, met de focus op de procespraktijk. Onze cliënten zijn veelal ondernemers in uiteenlopende branches zoals vastgoed en bouw, luxe jachten en nautische industrie, confectie, telecom en logistiek.

We schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar uiteraard staan wij onze cliënten met dezelfde toewijding bij in kleine zaken. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Over Ons

Neem Contact Op

Contact opnemen met Langerak Advocaten?