Heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder? Functioneert het bestuur van een vennootschap niet goed? Wilt u een gezamenlijke onderneming beginnen of juist ontvlechten? Wilt u een aandeelhouder laten toetreden tot een onderneming of wilt u de onderneming verkopen?

Wij staan u bij in ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals bijvoorbeeld het  aangaan van samenwerkingen binnen een vennootschap, het toetreden of uitkopen van aandeelhouders en het structureren van uw ondernemingsactiviteiten. Binnen onze procespraktijk zijn wij goed thuis in de zogenaamde “corporate litigation”, zoals bijvoorbeeld aandeelhoudersgeschillen, wanbeleid van het bestuur en het enquêterecht. Wij adviseren en procederen bij geschillen binnen vennootschappen en andere ondernemingsvormen, zowel bij de rechtbank als bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Over Ons

Over Langerak Advocaten

Ons kantoor is sterk op het gebied van het civiele recht, met de focus op de procespraktijk. Onze cliënten zijn veelal ondernemers in uiteenlopende branches zoals vastgoed en bouw, luxe jachten en nautische industrie, confectie, telecom en logistiek.

We schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar uiteraard staan wij onze cliënten met dezelfde toewijding bij in kleine zaken. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Over Ons

Neem Contact Op

Contact opnemen met Langerak Advocaten?