Conservatoir beslag

Dat deurwaarders met een vonnis van de rechter beslag kunnen leggen op bezittingen als schulden niet worden betaald is algemeen bekend. Dit wordt ‘executoriaal beslag’ genoemd. Minder bekend is dat de wet ook de mogelijkheid biedt om al beslag te leggen op bezittingen vóórdat de rechter een vonnis heeft gewezen. Het beslag wordt dus al gelegd vóórdat het bestaan van een schuld door de rechter is vastgesteld. Deze vorm van beslaglegging wordt ‘conservatoir beslag’ genoemd.

Schadestaatprocedure

Een schadestaatprocedure is een procedure waarin de rechter enkel nog de omvang van een schadevergoeding vaststelt. Deze procedure betreft altijd een vervolg op een ‘gewone’ bodemprocedure waarin de rechter dan al heeft vastgesteld dat de gedaagde partij aansprakelijk is voor bepaalde schade.

Schakel onze hulp in bij uw juridische problemen.

Publicaties

Schadestaatprocedure
Schadestaatprocedure

  Wat is een schadestaatprocedure? Een schadestaatprocedure is een procedure waarin de rechter enkel nog de omvang van...

Conservatoir beslag
Conservatoir beslag

Dat deurwaarders met een vonnis van de rechter beslag kunnen leggen op bezittingen als schulden niet worden betaald...