Schadestaatprocedure

  Wat is een schadestaatprocedure? Een schadestaatprocedure is een procedure waarin de rechter enkel nog de omvang van een schadevergoeding vaststelt. Deze procedure betreft altijd een vervolg op een ‘gewone’ bodemprocedure waarin de rechter dan al heeft vastgesteld dat de…

More Details
Conservatoir beslag

Dat deurwaarders met een vonnis van de rechter beslag kunnen leggen op bezittingen als schulden niet worden betaald is algemeen bekend. Dit wordt ‘executoriaal beslag’ genoemd.  Minder bekend is dat de wet ook de mogelijkheid biedt om al beslag te…

More Details