Schadestaatprocedure

  Wat is een schadestaatprocedure? Een schadestaatprocedure is een procedure waarin de rechter enkel nog de omvang van een schadevergoeding vaststelt. Deze procedure betreft altijd een vervolg op een ‘gewone’ bodemprocedure waarin de rechter dan al heeft vastgesteld dat de…

More Details
Conservatoir beslag

Dat deurwaarders met een vonnis van de rechter beslag kunnen leggen op bezittingen als schulden niet worden betaald is algemeen bekend. Dit wordt ‘executoriaal beslag’ genoemd.  Minder bekend is dat de wet ook de mogelijkheid biedt om al beslag te…

More Details
Particuliere erfpacht, bancaire richtlijn en erfpachtvoorwaarden.
Particuliere erfpacht Met particuliere erfpacht wordt bedoeld dat de grond eigendom is van een particuliere partij, dus van een partij die geen overheid is. De particuliere partij (dit kan bijvoorbeeld een vennootschap zijn) geeft de grond in erfpacht uit. Dit...
More Details
Onredelijke canonverhoging? Wat nu?

Word je als erfpachter geconfronteerd met een onverwacht forse canonverhoging? In sommige gevallen is daar iets tegen te doen. Vind je als erfpachter de canonverhoging onredelijk, dan kun je naar de rechter stappen. Maar heeft dat ook zin als de…

More Details
Canonverhoging bij overdracht?

Erfpachters hebben het recht om de grond van de erfverpachter te gebruiken. Daarvoor moeten zij een financiële vergoeding, de ‘canon’, betalen aan de erfverpachter. De hoogte van de canon kan alleen worden veranderd op basis van de geldende erfpachtvoorwaarden, die…

More Details
Wat is erfpacht?

Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. Op die grond staat vaak een gebouw, zoals een woning of een bedrijfsgebouw. De grond met daarop het gebouw blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de grondeigenaar….

More Details
Vergoeding bij einde tijdelijke erfpacht?

Bent u erfpachter en loopt uw tijdelijke erfpachtrecht af? In dat geval is een vergoeding van de grondeigenaar niet altijd vanzelfsprekend. Erfpachters kunnen voor nare verrassingen komen te staan als zij hebben geïnvesteerd in het gebouw dat op tijdelijke erfpachtgrond…

More Details
Geen toestemming overdracht erfpachtrecht?

Bent u erfpachter en wilt u uw woning of bedrijfspand verkopen? Dan zult u ook uw erfpachtrecht moeten overdragen aan de koper. Een erfpachter mag in principe op elk moment zijn erfpachtrecht overdragen. In de erfpachtvoorwaarden kan echter zijn bepaald…

More Details