INCASSO
ARBEIDSRECHT
CONTRACTEN
VASTGOED EN BOUW
ERFPACHT
AANSPRAKELIJKHEID
PROCEDEREN
ONDERNEMINGSRECHT

Over Langerak Advocaten

Ons kantoor is sterk op het gebied van het civiele recht, met de focus op de procespraktijk. Onze cliënten zijn particulieren en ondernemers in uiteenlopende branches zoals vastgoed en bouw, luxe jachten en nautische industrie, confectie, telecom en logistiek.

We schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar uiteraard staan wij onze cliënten met dezelfde toewijding bij in kleine zaken. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Wij procederen veel en graag, ook voor u! Onze advocaten treden op in vele soorten bodemprocedures en kort gedingen, bij alle bekende Nederlandse rechterlijke instanties (kantonrechter, rechtbank en gerechtshof) en ook in arbitrages. Denk bijvoorbeeld aan arbitrages in de bouw. Hoewel procederen uiteindelijk vaak over een financieel belang gaat, lopen de onderwerpen uiteen. Denk bijvoorbeeld aan geschillen over contracten, schadevergoedingen, inning van openstaande rekeningen of erfpacht. Maar ook voor de ontruiming van een huurder of een aandeelhoudersgeschil kunt u op Langerak Advocaten rekenen. Op deze website vindt u alle rechtsgebieden waarvoor u bij Langerak Advocaten terecht kunt. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om te bespreken wat wij in uw zaak kunnen betekenen. Bel of mail ons gerust.

Schakel onze hulp in bij uw juridische problemen.

Vooruitgang boeken, succes behalen en winnen.

Advocaten met ieder een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.

  • U wilt een vordering innen en misschien wel beslag leggen?
  • Wilt u een juridische opinie over een commercieel contract?
  • Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij?
  • U moet zich verdedigen tegen een aansprakelijkstelling?
  • De erfpachtcanon wordt ineens verhoogd?

 

Bij Langerak Advocaten krijgt juridische bijstand van advocaten met jarenlange ervaring in de rechtspraktijk. Wij komen in uw zaak graag snel to-the-point want wij houden niet zo van poespas, ook als het op de kosten aankomt. Wij zijn transparant over onze tarieven en verrassen u niet met een opslag voor zogenaamde kantoorkosten. Of met ‘al die uurtjes van een kantoorgenoot die heeft meegekeken in het dossier’. Dat past niet bij ons. Wij werken op basis van een overeengekomen uurtarief en als de zaak zich ervoor leent, dan staan wij ook open voor afspraken over een resultaatsafhankelijke beloning.