INCASSO

Wilt u hulp bij het innen van uw vordering? Zo nodig door middel van een incassoprocedure bij de rechtbank? Wilt u beslag leggen op bezittingen van de wanbetaler? Wij regelen dit voor u, overal in Nederland en ook daarbuiten met assistentie van onze internationale partners.

ARBEIDSRECHT

Heeft u een arbeidsrechtelijk geschil? Bent u als werkgever of werknemer betrokken bij een ontslagzaak? Is er binnen uw bedrijf sprake van een reorganisatie? Wilt u meer weten over het steeds veranderende arbeidsrecht?

CONTRACTEN

Wilt u een contract laten opstellen of beoordelen, zoals een overnamecontract, een samenwerkingsovereenkomst of een distributie- of agentuurovereenkomst? Komt uw wederpartij contractuele afspraken niet na, of wilt u zelf een contractuele verplichting beëindigen?

VASTGOED EN BOUW

Loopt uw samenwerking in een vastgoedproject vast? Heeft u een geschil over garantie of meerwerk? Is er een onroerende zaak aan u geleverd met een gebrek? Komt uw (ver)huurder zijn afspraken niet na? Heeft u een geschil over erfpacht?

ONDERNEMINGSRECHT

Heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder? Functioneert het bestuur van een vennootschap niet goed? Wilt u een gezamenlijke onderneming beginnen of juist ontvlechten? Wilt u een aandeelhouder laten toetreden tot een onderneming of wilt u de onderneming verkopen?

Over Langerak Advocaten

Ons kantoor is sterk op het gebied van het civiele recht, met de focus op de procespraktijk. Onze cliënten zijn veelal ondernemers in uiteenlopende branches zoals vastgoed en bouw, luxe jachten en nautische industrie, confectie, telecom en logistiek.

We schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar uiteraard staan wij onze cliënten met dezelfde toewijding bij in kleine zaken. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Schakel onze hulp in bij uw juridische problemen.

Vooruitgang boeken, succes behalen en winnen.

Twee advocaten met elk een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.

  • U wilt een vordering innen?
  • Wilt u een juridische opinie over een commercieel contract?
  • Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij en wilt u procederen?
  • U moet zich verdedigen tegen een aansprakelijkstelling?