ERFPACHT ADVOCATEN

 U zoekt een erfpacht advocaat?

Zowel voor juridisch advies als bij het voeren van procedures met betrekking tot erfpacht kan erfpacht advocaat mr. Anouschka van Sermondt u bijstaan. Zij is deskundig advocaat in erfpachtzaken en staat zowel particulieren als ondernemers bij met het maken van de juiste keuzes. Wilt u juridische bijstand van mr. Anouschka van Sermondt, vult u dan het contactformulier in.

 

Erfpacht procedure

Bij erfpachtconflicten kan het nodig zijn om een procedure te starten. Bijvoorbeeld als de grondeigenaar (oftewel de erfverpachter) weigert toestemming te geven voor bepaalde rechtshandelingen waardoor u uw onderneming niet kunt verkopen. U kunt dan de rechter om vervangende toestemming vragen. Erfpachtconflicten kunnen ook gaan over de opzegging of verlenging van een erfpachtrecht, de hoogte van de canon, canonachterstanden of geschillen over opstalvergoedingen of de benoeming van deskundigen. Andere situaties waarbij u een erfpachtadvocaat nodig kunt hebben, zijn de benoeming van deskundigen of taxateurs ter vaststelling van de opstalwaarde en bij conflicten tussen eigenaren en Verenigingen van Erfpachters op – bijvoorbeeld – vakantieparken. Lees onze publicaties voor meer voorbeelden van situaties waarin u een erfpacht advocaat nodig kunt hebben.

Erfpachtrecht

Erfpacht advocaat

U voorkomt mogelijk geschillen door tijdig advies in te winnen. Bijvoorbeeld voordat u een (recreatie)woning of een bedrijfsgebouw op erfpachtgrond aankoopt. Of voordat u gaat investeren in een gebouw dat op tijdelijke erfpachtgrond staat.

In dit soort situaties is het zinvol om uw erfpachtakte en erfpachtvoorwaarden te laten beoordelen door een specialist. Advies kan ook nuttig zijn in geval van opzegging of beëindiging van erfpachtrechten. Denk bijvoorbeeld aan vragen over een eventuele vergoeding of sanerings- en sloopkosten bij einde erfpacht. Anouschka van Sermondt adviseert ook erfpachters over de combinatie verhuur en erfpacht en over financiering in geval van particuliere erfpacht.

Erfpachtrecht

Over erfpacht

Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. Op die grond staat vaak een gebouw, zoals een woning of een bedrijfsgebouw. De grond met daarop het gebouw blijft eigendom van de erfverpachter, ofwel de grondeigenaar. Dit is bijvoorbeeld de gemeente, een woningcorporatie of Staatsbosbeheer. Voor dit gebruiksrecht betaalt de erfpachter een jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar, de canon.

Bij erfpacht blijft de erfverpachter eigenaar van de grond. De erfverpachter wordt automatisch ook eigenaar van alles wat op die grond wordt gebouwd. Dat heet natrekking. Natrekking kan worden voorkomen met een opstalrecht. Als een opstalrecht is gekoppeld aan het erfpachtrecht, is de erfpachter toch eigenaar van het gebouw op de erfpachtgrond. Bij het einde van de erfpacht eindigt ook het daaraan gekoppelde opstalrecht. Daardoor wordt de erfverpachter ook eigenaar van het gebouw. Hij moet de erfpachter dan in beginsel de waarde van de woning vergoeden. Bij einde erfpacht zonder opstalrecht heeft de erfpachter soms ook recht op een vergoeding.

Behalve de regels uit de wet, gelden bij erfpacht ook een aantal regels die door de erfverpachter zijn opgesteld. Dit zijn de erfpachtvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de akte van uitgifte in erfpacht (ook wel “erfpachtakte”). Bij gemeentelijke erfpacht zijn er daarnaast ook “algemene erfpachtvoorwaarden” die in een andere notariële akte staan en die ook wel “algemene bepalingen” worden genoemd. De akte van uitgifte in erfpacht verwijst dan naar die algemene erfpachtvoorwaarden. In de erfpachtvoorwaarden staat bijvoorbeeld de duur van de erfpacht, de hoogte van de canon, de bestemming van de grond en het gebouw (waarvoor mag het gebruikt worden), de opzeggingsmogelijkheden, of de erfpachter toestemming nodig heeft van de erfverpachter om het recht over te dragen en of er bijzondere regels zijn waaraan de erfpachter zich moet houden.

Over Ons

Over Langerak Advocaten

Ons kantoor is sterk op het gebied van het civiele recht, met de focus op de procespraktijk. Onze cliënten zijn veelal ondernemers in uiteenlopende branches zoals vastgoed en bouw, luxe jachten en nautische industrie, confectie, telecom en logistiek.

We schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar uiteraard staan wij onze cliënten met dezelfde toewijding bij in kleine zaken. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Over Ons

Erfpacht publicaties

Onze laatste publicaties op het gebied van erfpacht.

Onredelijke canonverhoging? Wat nu?
Onredelijke canonverhoging? Wat nu?

Word je als erfpachter geconfronteerd met een onverwacht forse canonverhoging? In sommige gevallen is daar iets tegen te...

Canonverhoging bij overdracht?
Canonverhoging bij overdracht?

Erfpachters hebben het recht om de grond van de erfverpachter te gebruiken. Daarvoor moeten zij een financiële vergoeding,...

Neem Contact Op

Zowel voor advies als bij procedures met betrekking tot erfpacht kan mr. Anouschka van Sermondt u bijstaan. Zij is deskundig advocaat in erfpachtzaken. Wilt u juridische bijstand van mr. Anouschka van Sermondt, vult u dan onderstaand contactformulier in.