Wat kun je doen tegen onredelijke canonverhoging?

Word je als erfpachter geconfronteerd met een onverwacht forse canonverhoging? In sommige gevallen is daar iets tegen te doen. Vind je als erfpachter de canonverhoging onredelijk, dan kun je naar de rechter stappen. Maar heeft dat ook zin als de…

More Details
Canonverhoging bij overdracht?

Erfpachters hebben het recht om de grond van de erfverpachter te gebruiken. Daarvoor moeten zij een financiële vergoeding, de ‘canon’, betalen aan de erfverpachter. De hoogte van de canon kan alleen worden veranderd op basis van de geldende erfpachtvoorwaarden, die…

More Details
Meldplicht datalekken

In 2016 is de wet “meldplicht datalekken” ingegaan. Deze wet voegt aan de bestaande Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) een belangrijk artikel toe: artikel 34a. Dit artikel bepaalt dat bij een datalek, waarbij een aanzienlijke kans bestaat op ernstige nadelige gevolgen voor…

More Details
Publicatie in weg en wagen

Samenwerking in de supply chain door data-delen: mag dat? Het delen van data tussen ondernemingen kan tot efficiëntie in de verladings- en transportprocessen leiden. Het is echter zaak om vooraf stil te staan over hoe, met wie, en met welk…

More Details
Bank aansprakelijk voor opzeggen krediet in strijd met zorgplicht

In economisch mindere tijden worden ondernemers meer dan eens geconfronteerd met liquiditeitskrapte. Dat kan leiden tot problemen, en in het ergste geval tot faillissement. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de bank een kredietovereenkomst opzegt, en het verleende krediet opeist. De…

More Details