Particuliere erfpacht, bancaire richtlijn en erfpachtvoorwaarden.
Particuliere erfpacht Met particuliere erfpacht wordt bedoeld dat de grond eigendom is van een particuliere partij, dus van een partij die geen overheid is. De particuliere partij (dit kan bijvoorbeeld een vennootschap zijn) geeft de grond in erfpacht uit. Dit...
More Details